Obiščite Dansko, Kobenhavn in Odense rojstni kraj H.C. Andersena, Wimmerby na Švedskem, rojstni kraj Astrid Lindgren in Stockholm in si oglejte dvorano kjer podeljujejo Nobelove nagrade.