Pogobljeno spoznavanje Rima, Tarkvinije in Perugie.