JOY TRAVEL Specialisti za strokovne ekskurzije

Koliko denarja in v kakšni obliki vzeti na pot?

Vzemite dovolj denarja za potovanje. Namesto gotovine je priporočljivo imeti plačilne kartice ali potovalne čeke. Preden odpotujete, se pozanimajte, kako lahko plačilne kartice ali potovalne čeke nadomestite v primerih kraje/izgube. S seboj vzemite kontaktne številke, če bi morali kartico preklicati.   Če je mogoče, imejte gotovino v manjših enotah. Pozanimajte se o valuti države kamor potujete, ter o možnostih menjave evrov in drugih mednarodnih valut.

Izguba, kraja O ukradenem denarju, dokumentih ali drugih stvareh nemudoma obvestite lokalno policijo in vztrajajte, da sestavijo zapisnik oz. zapišejo vašo izjavo. Natančno opišite ukradene oz. izgubljene predmete in navedite njihovo vrednost.   Če zaradi kraje ali izgube potovalnega dokumenta potrebujete dokument za vrnitev v Republiko Slovenijo, se obrnite na diplomatsko konzularno predstavništvo RS oz. na katero koli diplomatsko konzularno predstavništvo držav članic Evropske unije (v primeru, da Slovenija v državi nima diplomatsko konzularnega predstavništva).